Verhogen van mijn inkomsten

Bijstandsuitkering van uw gemeente

Is het toepassen van loonheffingskorting, een toeslag van UWV of een toeslag van de Belastingdienst niet genoeg om op of boven het sociaal minimum uit te komen? Dan kunt u misschien een aanvullende bijstandsuitkering krijgen van uw gemeente. Bijstand is een uitkering van de gemeente voor mensen die niet of niet voldoende in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De bijstandsuitkering vraagt u aan via werk.nl.

Bijzondere bijstand

Ook kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Daarnaast heeft uw gemeente ook andere regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.