Wet sociale werkvoorziening (WSW)

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Mensen met een WSW-indicatie kunnen in of via een sociale werkvoorziening (SW) werken. 

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de WSW. Het is daarom niet meer mogelijk om een WSW-indicatie aan te vragen. U kunt mogelijk wel hulp bij studie of werk krijgen van de organisatie waarvan u uw uitkering krijgt (gemeente of UWV)

Heeft u al een WSW-indicatie? Dan ligt het aan uw situatie wat er voor u verandert.