Wat betekent de Participatiewet als u nog Wajong wilt aanvragen?

U kunt alleen nog een Wajong-uitkering krijgen als u op jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft gekregen, en daardoor nooit meer kunt werken.

Heeft u een ziekte of handicap? En heeft u daardoor moeite bij het vinden of houden van werk? Dan kunt u bij UWV het formulier Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen indienen. Wij beoordelen dan welke vorm van ondersteuning u kunt krijgen.

Er zijn 3 soorten ondersteuning:

  • Kunt u door uw ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan kunt u misschien een Indicatie banenafspraak krijgen. Daarmee komt u in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak. Als u een Indicatie banenafspraak krijgt, dan gaat u hiermee naar uw gemeente.
  • Kunt u alleen werken met begeleiding en aanpassingen op een werkplek die een gewone werkgever niet kan bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan geven wij een positief Advies indicatie beschut werk. U kunt met dit advies naar uw gemeente gaan. De gemeente beslist vervolgens of u ook echt een Indicatie beschut werk krijgt.
  • Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap, en kunt u daardoor nu en in de toekomst niet meer werken? Als u voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015, dan kunt u van UWV een Wajong-uitkering krijgen.

U leest meer hierover op Ik ben arbeidsbeperkt.