Wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken extra banen voor mensen met een ziekte of handicap realiseren.

Werkgevers kunnen met het burgerservicenummer opvragen of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat. En of hij dus meetelt voor de banenafspraak. Ook burgers met een Indicatie banenafspraak en gemeenten kunnen opvragen of iemand is opgenomen in het doelgroepregister.