Hieronder leest u welke diensten wij online aanbieden. Kunt u onze brieven niet online ontvangen? Omdat u bijvoorbeeld geen DigiD heeft? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers.

Werknemer met WW, IOW of een uitkering wegens betalingsonmacht

 • aanvragen WW en bijstand (Participatiewet) (uwv.nl)
 • aanvragen IOW (uwv.nl)
 • opnieuw aanvragen WW nadat deze is gestopt (uwv.nl)
 • ontvangen van brieven en beslissingen over uw uitkering (Mijn UWV)
 • bekijken betaalspecificaties WW (Mijn UWV)
 • bekijken jaaropgaaf WW (Mijn UWV)
 • informatie ontvangen over rechten en plichten (Werkmap)
 • doorgeven inkomsten (UWV-app)
 • doorgeven inkomsten en wijzigingen (Mijn UWV)
 • ziek melden als u WW heeft of heeft gehad (Mijn UWV)
 • ontvangen van het Werkplan met informatie, afspraken en beslissingen over uw zoektocht naar werk (Werkmap)
 • verantwoording afleggen over ondernomen activiteiten (Werkmap)
 • ontvangen beslissing over deelname aan training Succesvol naar werk (Werkmap)
 • ontvangen beslissingen over vrijstelling van plichten bij een werkweek met evenveel uren als het aantal uren van uw uitkering (Werkmap)
 • informatie vinden over de arbeidsmarkt (werk.nl)
 • informatie ontvangen over werk zoeken (werk.nl)

Werknemer met een Ziektewet- of WAZO-uitkering

 • bekijken van betaalspecificaties (Mijn UWV)
 • bekijken van jaaropgaaf (Mijn UWV)
 • ontvangen van brieven en beslissingen over uw uitkering (Mijn UWV)
 • beter melden als u een Ziektewet-uitkering heeft en geen werkgever (Mijn UWV)

Werknemer met een WIA-, Wajong-, WAO-, WAZ- of ZEZ-uitkering

 • bekijken van betaalspecificaties (Mijn UWV)
 • bekijken van jaaropgaaf (Mijn UWV)
 • ontvangen van brieven en beslissingen over uw uitkering (Mijn UWV).

Let op: De brief met de beslissing over de toekenning of afwijzing van uw WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering ontvangt u niet online.

Voor werkgevers: uw werknemer heeft een Ziektewet-uitkering

 • ontvangen van brieven en beslissingen over de uitkering van uw werknemer (werkgeversportaal)
 • ontvangen van brieven en beslissingen over de werkgeversboete Ziektewet (werkgeversportaal)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 • aanvragen definitieve berekening (uwv.nl)
 • aanvragen betalingsregeling (uwv.nl)
 • ontvangen van brieven en beslissingen over uw tegemoetkoming (werkgeversportaal)

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid&

 • aanvragen compensatie voor transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (werkgeversportaal)
 • ontvangen van brieven en beslissingen over de compensatie voor transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid (werkgeversportaal)
 • informatie doorgeven als UWV u hierom vraagt (werkgeversportaal)

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

 • aanvragen compensatie voor transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging (werkgeversportaal)
 • ontvangen van brieven en beslissingen over de compensatie voor transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging (werkgeversportaal)
 • informatie doorgeven als UWV u hierom vraagt (werkgeversportaal)

Tewerkstellingsvergunning aanvragen

Als u een werknemer van buiten de EU/EER of Zwitserland bij u wilt laten werken, dan moet u een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Met deze vergunning mag u een buitenlandse werknemer voor een bepaalde periode in dienst nemen. Inwoners van de EU/EER en uit Zwitserland hebben geen vergunning nodig om in Nederland te werken. Voor het aanvragen van een vergunning gebruikt u de online dienst aanvragen tewerkstellingsvergunning (werkgeversportaal).

Onwerkbaar weer

Vrijwillige verzekeringen

 • Aanvragen vrijwillige verzekering van UWV (uwv.nl)
 • Wijzigen vrijwillige verzekering van UWV (uwv.nl)

Fraude melden

 • Melden uitkeringsfraude (uwv.nl)
 • Melden fraude bedrijven (uwv.nl)

Meer informatie over onze online diensten vindt u in de Beleidsregel verplichte digitale communicatie UWV.