Bijlage beleidsregel online diensten en producten van UWV

Veel diensten van UWV zijn online beschikbaar. Als klant van UWV moet u deze online diensten gebruiken:

 • aanvragen WW en bijstand (Participatiewet) (werk.nl)
 • informatie ontvangen over werk zoeken (werk.nl)
 • informatie ontvangen over rechten en plichten (Werkmap)
 • verantwoording afleggen over ondernomen activiteiten (Werkmap)
 • informatie vinden over de arbeidsmarkt (werk.nl)
 • opnieuw aanvragen WW nadat deze is gestopt (werk.nl)
 • doorgeven inkomsten en wijzigingen (Mijn UWV)
 • bekijken betaalspecificaties WW (Mijn UWV)
 • bekijken jaaropgaaf WW (Mijn UWV)
 • ontvangen beslissing over deelname aan training Succesvol naar werk (Werkmap)
 • ontvangen beslissingen over vrijstelling van plichten bij een werkweek met evenveel uren als het aantal uren waarop uw uitkering is gebaseerd (Werkmap)

Werknemer ZW/WAZO

Heeft u een Ziektewet- of WAZO-uitkering (in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie of pleegzorg) of heeft u deze uitkering aangevraagd, dan bent u verplicht de volgende diensten online af te nemen:

 • ontvangen van betaalspecificaties (Mijn UWV)
 • ontvangen van jaaropgaaf (Mijn UWV)
 • ontvangen van alle brieven en beslissingen over uw uitkering (Mijn UWV)

Werknemer WIA/Wajong/WAO/WAZ/ZEZ

Heeft u een WIA-, Wajong-, WAO-, WAZ- of ZEZ-uitkering? Of heeft u een van deze uitkeringen aangevraagd? Dan ontvangt u de volgende diensten online:

 • ontvangen van betaalspecificaties (Mijn UWV)
 • ontvangen van jaaropgaaf (Mijn UWV)
 • ontvangen van alle brieven en beslissingen over uw uitkering (Mijn UWV). Let op: de brief met de beslissing over de toekenning of afwijzing van uw WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering ontvangt u niet online.

Werkgever ZW

U bent verplicht de volgende diensten online af te nemen:

 • Heeft u een werknemer met een Ziektewetuitkering of heeft de werknemer deze aangevraagd, dan ontvangt u alle brieven en beslissingen over de uitkering van uw werknemer online (werkgeversportaal)
 • Alle brieven en beslissingen over de werkgeversboete ZW (werkgeversportaal)

Meer informatie hierover vindt u in de Beleidsregel verplichte digitale communicatie UWV.