Mijn plichten met een IOW-uitkering

Geef wijzigingen door tijdens uw IOW-uitkering

Verandert er iets in uw situatie? Geef wijzigingen meteen aan ons door. Doe dit in ieder geval binnen een week nadat dit bij u bekend was, of had kunnen zijn. Een verandering kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Doorgeven wijzigingen als u een IOW-uitkering heeft

Krijgt u naast uw IOW-uitkering nog een WW-, WGA-uitkering of een toeslag op uw uitkering? Gebruik dan het 'Wijzigingsformulier WW' of het formulier 'Wijzigingen doorgeven'.
Wijzigingen die u altijd aan ons doorgeeft zijn:

 • U gaat (meer of minder) werken in loondienst.
 • U gaat (meer of minder) werken als zelfstandige.
 • Uw loon, pensioen of andere uitkering is iets hoger geworden door een indexering of cao-verhoging.
 • U krijgt andere inkomsten naast uw IOW-uitkering.
 • U doet een vriendendienst of helpt iemand met een klus.
 • U krijgt, naast uw IOW-uitkering, een andere uitkering of heeft die aangevraagd.
 • Uw leefsituatie verandert. U gaat samenwonen of alleen wonen.
 • U ontvangt een toeslag op uw uitkering en de situatie van uw medebewoner(s) wijzigt.
 • U gaat verhuizen.
 • U krijgt een nieuw telefoonnummer.
 • U krijgt een nieuw rekeningnummer.
 • U wordt mantelzorger.
 • U gaat buiten Nederland wonen of verblijven.
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus (meer).
 • U gaat in detentie.
 • U stopt met werken.

Gaat u vrijwilligerswerk doen? Dan geeft u dat aan ons door met een bericht via de Werkmap of met een Werkmapbericht via Mijn UWV. Dit doet u dus niet met het wijzigingsformulier.