De IOW-uitkering begint als uw WW-uitkering of loongerelateerde uitkering (WGA) de maximale uitkeringsduur bereikt. De IOW-uitkering duurt uiterlijk tot u de AOW-leeftijd bereikt. Daarna krijgt u meestal AOW (Algemene Ouderdomswet). Dit is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd bereiken. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de AOW.