Hoe hoog is mijn IOW-uitkering?

Mijn voorgaande WW- of WGA-uitkering is ingegaan voor 1 juli 2015

Als uw WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering is ingegaan voor 1 juli 2015 en u heeft na deze uitkering recht op IOW, dan gelden de oude regels voor u.

Een IOW-uitkering is dan nooit hoger dan 70% van het minimumloon. Deze uitkering kan wel lager zijn dan 70% van het minimumloon als:

  • uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering lager was dan 70% van het minimumloon in de laatste volledige maand voor de einddatum van deze uitkering;
  • u tijdens de IOW-uitkering andere inkomsten heeft, zoals loon, inkomsten als zelfstandige, of een andere uitkering.

Heeft u naast uw IOW-uitkering inkomsten, zoals loon of inkomsten als zelfstandige? Dan trekken wij 70% van die inkomsten af van uw uitkering.
Heeft u nog andere inkomsten? Bijvoorbeeld een andere uitkering of een pensioen? Dan trekken wij die inkomsten volledig af van uw IOW-uitkering.

Misschien ook recht op toeslag

Is uw (gezins-)inkomen lager dan het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u misschien toeslag krijgen op uw IOW-uitkering. Kijk voor meer informatie op Toeslag van UWV. Hier vindt u ook het formulier waarmee u de toeslag kunt aanvragen. Denkt u dat uw inkomsten mogelijk onder het sociaal minimum komen? Vraag de toeslag dan zo snel mogelijk aan. Bij voorkeur tegelijk met de aanvraag voor uw IOW-uitkering.

Voorbeelden

Voorbeeld 1:

U krijgt een WW-uitkering tot en met 15 januari. Vanaf 16 januari krijgt u een IOW-uitkering. Naast deze uitkering heeft u geen andere inkomsten of uitkeringen. In december ontving u bruto € 1.200 aan WW-uitkering. Als 70% van het minimumloon dan bruto € 950 is, krijgt u een IOW-uitkering van bruto € 950.

Voorbeeld 2:

U krijgt vanaf 1 maart een IOW-uitkering van bruto € 800. Vanaf 1 april gaat u weer werken. Hiermee verdient u € 1.200 per maand. Wij trekken dan 70% van uw loon af van uw IOW-uitkering. Dit is bruto (0,7 x € 1.200) € 840. Vanaf 1 april betalen wij u daarom geen IOW-uitkering meer.

Doorgeven wijzigingen als u een IOW-uitkering heeft