Hoe hoog is mijn IOW-uitkering?

Mijn voorgaande WW- of WGA-uitkering is ingegaan op of na 1 juli 2015

Zo berekent u uw IOW-uitkering als u onder de nieuwe regels valt

 1. Kijk wat het sociaal minimum voor een alleenstaande is.
 2. Kijk wat het maandloon van uw WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering is in de kalendermaand voorafgaand aan uw IOW-uitkering. Uw maandloon vindt u op uw betaalspecificatie.
  • Is 70% van uw maandloon lager dan het sociaal minimum voor een alleenstaande? Dan is uw IOW-uitkering ook lager dan dit sociaal minimum.
  • Is 70% van uw maandloon hoger dan het sociaal minimum voor een alleenstaande? Dan is uw IOW-uitkering gelijk aan dit sociaal minimum.
 3. Heeft u naast uw IOW-uitkering inkomsten zoals loon of inkomsten als zelfstandige? Dan trekt u 70% van die inkomsten af van uw IOW-uitkering.
 4. Heeft u nog andere inkomsten? Bijvoorbeeld een andere uitkering of een pensioen? Dan trekt u die inkomsten volledig af van uw IOW-uitkering.

Voorbeeld:

Uw eerste WW-dag is 1 augustus 2015. U heeft recht op deze WW-uitkering tot en met 30 november 2017. Vanaf 1 december 2017 heeft u recht op een IOW-uitkering. U heeft geen andere inkomsten naast uw IOW-uitkering.

 1. Stel: het sociaal minimum voor een alleenstaande is € 1.100 bruto.
 2. Het maandloon van uw WW-uitkering over de maand november 2015 is € 1.800.
  70% van uw maandloon is dan: 0,70 x € 1800 = € 1.260.
  70% van het maandloon van uw WW-uitkering in de kalendermaand voorafgaand aan uw IOW-uitkering is hoger dan het sociaal minimum voor een alleenstaande. Daarom is uw IOW-uitkering gelijk aan het sociaal minimum voor een alleenstaande.
 3. U heeft geen andere inkomsten naast uw IOW-uitkering. Daarom blijft deze gelijk aan het sociaal minimum voor een alleenstaande, in dit geval € 1.100 bruto. Uw IOW-uitkering bedraagt dan per maand € 1.100.