Hoe hoog is mijn IOW-uitkering?

Mijn voorgaande WW- of WGA-uitkering is ingegaan op of na 1 juli 2015

Had u een WW- of WGA-uitkering die is ingegaan op of na 1 juli 2015? En heeft u na deze uitkering recht op een IOW-uitkering? Dan gelden de nieuwe regels voor u.

Uw IOW-uitkering is dan nooit hoger dan het sociaal minimum voor een alleenstaande. Dit is het bedrag dat een alleenstaande minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De IOW-uitkering kan in dit geval lager zijn dan het sociaal minimum voor een alleenstaande als:

  • het maandloon van uw WW- of loongerelateerde WGA-uitkering in de laatste kalendermaand voor uw IOW-uitkering lager was dan het sociaal minimum voor een alleenstaande. Uw IOW-uitkering is dan 70% van het maandloon.
  • u tijdens uw IOW-uitkering andere inkomsten heeft. Heeft u naast uw IOW-uitkering inkomsten zoals loon of inkomsten als zelfstandige? Dan trekken wij 70% van die inkomsten af van uw uitkering. Heeft u nog een andere uitkering of een pensioen? Dan trekken wij die inkomsten volledig af van uw IOW-uitkering.