Wij betalen uw IOW-uitkering elke maand achteraf. Dat betekent dat u de uitkering over bijvoorbeeld februari begin maart ontvangt. Wij betalen uw IOW-uitkering op de eerste werkdag van de maand. De uitkering staat dan na enkele dagen op uw rekening.

Krijgt u binnenkort AOW? Vanaf de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt, is uw netto IOW-uitkering hoger. Dat komt doordat wij vanaf die maand geen premies volksverzekeringen meer inhouden. Dit is wettelijk zo geregeld. Op de voorgaande betalingen van uw IOW-uitkering hielden wij die premies wel in. Doordat de premies volksverzekeringen vanaf de maand dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt niet meer worden ingehouden, is de loonheffing lager of soms zelfs 0. Loonheffing bestaat namelijk uit loonbelasting en premies volksverzekeringen. Deze betalen wij aan de Belastingdienst.