Hoe ben ik verzekerd met de verschillende vrijwillige verzekeringen?

Ik wil een Ziektewet-verzekering afsluiten

Met een Ziektewet-verzekering bent u verzekerd tegen verlies van inkomen bij ziekte of zwangerschap. U kunt deze verzekering afsluiten als u in een land buiten de EU/EER en Zwitserland gaat werken. Bent u langer dan 2 dagen ziek? Dan ontvangt u een uitkering van 70% van het verzekerde dagloon. De uitkering duurt maximaal 2 jaar (104 weken).

Let op: als u een Ziektewet-uitkering wilt ontvangen, moet u wonen of verblijven in:

  • Nederland, of;
  • een land waarmee Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten.

Meer informatie over de Ziektewet vindt u bij Ik ben ziek.