Hoe ben ik verzekerd met de verschillende vrijwillige verzekeringen?

Ik wil een WIA-verzekering afsluiten

Met een WIA-verzekering verzekert u zich tegen verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. U vraagt een WIA-uitkering aan als u langer dan 2 jaar (104 weken) ziek bent. Ook moet u door uw ziekte niet meer (volledig) kunnen werken. De hoogte van de WIA-uitkering hangt ervan af hoe arbeidsongeschikt u bent. De WIA-uitkering is gebaseerd op het verzekerde dagloon.

Let op: als u een WIA-uitkering wilt ontvangen, moet u wonen of verblijven in:

  • Nederland, of;
  • een land waarmee Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten.

Meer informatie over de WIA vindt u bij Wat is WIA?