Met welke landen heeft Nederland een verdrag gesloten

Niet afhankelijk van nationaliteit* Afhankelijk van nationaliteit*
Australië** Bosnië-Herzegovina
Canada** Kaapverdië
Chili** Kosovo
Egypte**** Marokko
India** Montenegro
Israël Servië
Japan** Tunesië
Macedonië*** Turkije
Nieuw-Zeeland**
Verenigde Staten**/***
Zuid-Korea****

*Niet afhankelijk van nationaliteit: Voor de verdragen met de landen in deze kolom maakt het niet uit welke nationaliteit u heeft. Het verdrag geldt dus voor iedereen die vanuit Nederland in het verdragsland gaat werken en omgekeerd.

Afhankelijk van nationaliteit: De verdragen met de landen in deze kolom gelden alleen als u in Nederland of het verdragsland werkt én de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van het verdragsland heeft.

** De verdragen met deze landen hebben geen regels over werkloosheid en ziekte. Voor werkloosheid en ziekte in deze landen gelden dezelfde regels als in niet-verdragslanden.

***In de verdragen met deze landen gelden de afspraken over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen alleen als u de Nederlandse nationaliteit heeft of die van het verdragsland.

**** In het verdrag met deze landen staat alleen een hoofdstuk dat aangeeft welke wetgeving in bepaalde situaties geldt (de Nederlandse wetgeving of de wetgeving van het verdragsland). Informatie hierover kunt u krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Staan er in het verdrag geen afspraken over een bepaald onderwerp? Dan tellen de rechten die in Nederland zijn opgebouwd niet mee bij het recht op uitkering in het verdragsland. Andersom geldt dit ook. Als u rechten in het buitenland heeft opgebouwd, tellen deze niet mee bij het recht op een uitkering in Nederland. Dit mag wel als hierover regels zijn opgenomen in het verdrag.