Informeer in het niet-verdragsland waar u gaat werken of u daar bent verzekerd voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

In de volgende situaties blijft u in Nederland verzekerd:

  • U bent in dienst van een Nederlandse werkgever en woont officieel nog in Nederland.
  • U sluit een vrijwillige verzekering af.