Wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft, moet u de volgende wijzigingen aan ons doorgeven:

Persoonlijke wijzigingen

 • Uw telefoonnummer is veranderd.
 • Uw rekeningnummer is veranderd.
 • Uw leefsituatie is veranderd.
 • U gaat langer dan 4 weken naar het buitenland. Let op: geef dit uiterlijk 2 weken voor vertrek door.
 • U bent begonnen of gestopt met een opleiding of een studie.
 • Uw adres is veranderd. Let op: u hoeft het niet altijd aan ons door te geven als u gaat verhuizen

Wijzigingen rond uw werk

 • U bent in loondienst gaan werken.
 • U bent meer of minder uren gaan werken.
 • Uw dienstverband is gestopt.
 • U bent als zelfstandige gaan werken.
 • U bent meer of minder vrijwilligerswerk gaan doen.

Wijzigingen in uw inkomenssituatie

 • Uw loon is veranderd.
 • U ontvangt naast uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering nog een andere uitkering.
 • U ontvangt naast uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering nog andere inkomsten.
 • Uw loonheffingskorting moet anders worden toegepast.