Als u een bedrag aan UWV moet terugbetalen, kunnen uw inkomsten in dat jaar anders zijn dan uw inkomsten in de 2 jaar daarvoor of daarna. Is er een groot verschil? Dan kunt u aan de Belastingdienst vragen om uw inkomsten gelijkmatig te verdelen over het jaar waarin u een bedrag moet terugbetalen en de 2 aansluitende jaren daarvoor of daarna. Uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen worden dan per jaar opnieuw berekend. Hierdoor krijgt u misschien een bedrag terug. Dit heet middeling.

Wat de Belastingdienst voor mij kan doen

De Belastingdienst betaalt u alleen een bedrag terug als dit bedrag hoger is dan een bepaald drempelbedrag. Kijk voor meer informatie over middeling en het drempelbedrag bij de Belastingdienst. Of bel met de Belastingtelefoon
0800 – 05 43 (gratis).