Ik moet geld terugbetalen aan UWV. Moet ik ook loonheffing betalen?

Voorbeeld: betalingen zonder loonheffing en met loonheffing

Sara heeft een WW-uitkering. Dit jaar heeft zij € 1000 bruto te veel uitkering gekregen. Dit bedrag moet zij terugbetalen.

Betaling zonder loonheffing

Stel, Sara betaalt het hele bedrag nog dit jaar terug. Dan hoeft zij geen loonheffing te betalen. Ze betaalt dan het nettobedrag van € 700 terug.

Betaling met loonheffing

Stel, Sara betaalt pas volgend jaar de uitkering terug. Dan moet zij wel loonheffing betalen. Ze betaalt dan het volledige brutobedrag van € 1000 terug. De loonheffing die ze betaalt, kan ze terugvragen bij de Belastingdienst.

Betaling deels met loonheffing en deels zonder loonheffing

Stel, Sara betaalt dit jaar € 500 netto terug. Over dit bedrag hoeft ze dan geen loonheffing te betalen. Met loonheffing is dit een bedrag van € 714. Volgend jaar betaalt ze de rest terug. Over dat bedrag moet ze dan wel loonheffing betalen. Ze moet dan nog € 1000 - € 714 = € 286 betalen. De loonheffing die ze betaalt, kan ze terugvragen bij de Belastingdienst.

Let op: dit zijn voorbeeldbedragen, in uw situatie kunnen de bedragen anders zijn.