Ik moet geld terugbetalen aan UWV. Moet ik ook loonheffing betalen?

Loonheffing is het bedrag aan belasting en premies dat wij al eerder betaalden. Of u loonheffing moet betalen, hangt af van het jaar waarin u de uitkering terugbetaalt.

  • Is het bedrag dat u moet terugbetalen dit jaar door UWV betaald? En betaalt u het hele bedrag dit jaar terug? Dan betaalt u over dit bedrag geen loonheffing. U betaalt dan het nettobedrag terug.
  • Is het bedrag dat u moet terugbetalen dit jaar door UWV betaald? En betaalt u het bedrag in een later jaar terug? Dan moet u wel loonheffing betalen. U betaalt dan het brutobedrag terug.
  • Is het bedrag dat u moet terugbetalen zowel in dit jaar als in vorige jaren door UWV betaald? En betaalt u het hele bedrag dit jaar terug? Dan betaalt u over het deel van dit jaar geen loonheffing en over het deel van vorige jaren wel. Dit is ook het geval als u een gedeelte dit jaar terugbetaalt en de rest na dit jaar. U betaalt dan een nettobedrag en een brutobedrag terug.
  • Is het bedrag dat u moet terugbetalen in vorige jaren door UWV betaald? Dan betaalt u altijd loonheffing. U betaalt dan het brutobedrag terug.

Let op: u kunt de loonheffing later terugvragen bij de Belastingdienst.

U ontvangt altijd een brief van ons waarin staat hoeveel u precies moet betalen. In deze brief staat ook hoe u kunt betalen.