Als u geld moet terugbetalen heeft dit misschien ook gevolgen voor toeslagen, zoals zorgtoeslag of andere regelingen. De hoogte van een toeslag of het recht op een bepaalde financiƫle regeling hangt namelijk vaak af van de hoogte van uw inkomen. Heeft u ineens een lager jaarinkomen omdat u geld moest terugbetalen? Of een hoger jaarinkomen omdat u te veel uitkering heeft ontvangen? Dan kan dat gevolgen hebben voor:

  • uw recht op toeslagen zoals zorg- en kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget;
  • uw recht op andere regelingen die afhangen van de hoogte van uw inkomen, zoals studiefinanciering of de tegemoetkoming scholieren;
  • de hoogte van uw eigen bijdragen, zoals bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of bijdragen voor rechtshulp.

Soms vervalt uw recht op toeslagen of andere regelingen die afhangen van de hoogte van uw inkomen. Of misschien krijgt u een hoger of lager bedrag. Het kan ook zijn dat u door het hogere of lagere jaarinkomen andere eigen bijdragen moet betalen voor bepaalde zorg of hulp.