Ik ben een werkgever met Britse werknemers. Wat betekent de Brexit voor mij?

Uw Britse werknemers die voor 1 januari 2021 al in Nederland woonden en werkten moeten voor 1 juli 2021 een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Op de website van de IND vinden uw werknemers meer informatie. Deze informatie is in het Engels.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt uw werknemer een verblijfsdocument. Hij heeft geen werkvergunning nodig om in Nederland te kunnen werken. Zijn verblijfsdocument geldt dan als bewijs hiervoor.

Voor Britse werknemers die vanaf 1 januari 2021 naar Nederland komen om te werken, moet u een tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen. Welk document u moet aanvragen hangt af van de functie van uw werknemer en hoelang hij in Nederland blijft.

Meer informatie

Meer informatie over de Brexit, de ontwikkelingen en de voorlopige overeenkomst vindt u op rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit. Meer informatie over het aanvragen van een verblijfsvergunning vindt u op ind.nl/brexit.