Ik ben een werkgever met Britse werknemers. Wat betekent de Brexit voor mij?

Als u werknemers met de Britse nationaliteit in dienst heeft of in dienst neemt, vallen zij tot en met 31 december 2020 onder de EU-regelgeving. Tot en met deze datum verandert er niets en heeft u voor uw werknemers geen werkvergunning nodig.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stuurt aan uw Britse werknemers een brief. Hierin worden zij en hun familieleden uitgenodigd om een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning in te dienen. Op de site van de IND vinden uw werknemers meer informatie. Deze informatie is in het Engels. Als de aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning van uw werknemer wordt goedgekeurd, krijgt hij een nieuw verblijfsdocument. Hij heeft geen werkvergunning nodig om in Nederland te kunnen werken. Zijn nieuwe verblijfsdocument geldt dan weer als bewijs hiervoor.

Meer informatie

Meer informatie over de Brexit, de ontwikkelingen en de voorlopige overeenkomst vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit. Meer informatie over het aanvragen van een verblijfsvergunning vindt u op ind.nl/brexit.