Ik ben een werkgever met Britse werknemers. Wat betekent de Brexit voor mij?

Als u werknemers met de Britse nationaliteit in dienst heeft, vallen deze tot de Brexitdatum onder de EU-regelgeving en verandert er niets.

Mijn werknemers blijven na de Brexit in Nederland werken. Wat zijn hun rechten?

De Nederlandse overheid heeft besloten dat er een overgangsperiode van 15 maanden geldt als er geen akkoord komt (een no deal). Deze overgangsperiode gaat in op de datum dat het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de EU. Tijdens deze overgangsperiode mogen alle Britten die voor de datum van de Brexit al rechtmatig in Nederland woonden of werkten, dat ook na de Brexitdatum blijven doen. Britten hebben in de overgangsperiode geen werkvergunning nodig. Dit geldt ook voor hun familieleden als die zelf geen EU-nationaliteit hebben.

U hoeft als werkgever van Britse werknemers dus geen werkvergunning aan te vragen. Deze werknemers moeten wel een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nodigt Britten en hun familieleden in de overgangsperiode uit om een aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning in te dienen. Voor de afgifte van deze verblijfsvergunning gelden dezelfde verblijfsvoorwaarden als voor EU-burgers. De IND heeft Britse burgers hierover een brief gestuurd.

Ik wil na de Brexit Britse werknemers in dienst nemen. Wat moet ik doen?

Als er geen overeenkomst (no deal) komt, moet een Britse werknemer die na de datum van de Brexit in Nederland komt wonen en werken, een verblijfsvergunning als burger van buiten de EU aanvragen. Dit geldt alleen als uw werknemer langer dan 3 maanden in Nederland blijft. Afhankelijk van zijn functie en hoe lang hij in Nederland blijft werken, moet u een werkvergunning voor uw werknemer aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over de Brexit, de ontwikkelingen en de voorlopige overeenkomst vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit. Meer informatie over het aanvragen van een verblijfsvergunning vindt u op ind.nl/brexit.