Wat gebeurt er verder nu er een Brexit-akkoord is?

Het is de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gelukt om tot afspraken te komen over de toekomstige relatie. De afspraken moeten nog formeel goedgekeurd worden. Nederland, de andere EU-lidstaten en het Europees Parlement gaan de conceptteksten nauwkeurig bestuderen. De afspraken hebben gevolgen voor de burgers van het Verenigd Koninkrijk die vanaf 1 januari 2021 naar Nederland komen om hier te verblijven, werken of studeren. Ook heeft het gevolgen voor Nederlanders of andere EU-onderdanen die vanaf 1 januari 2021 naar het Verenigd Koninkrijk gaan om daar te verblijven, werken of studeren. Deze burgers worden behandeld volgens de afspraken in het akkoord. Op dit moment wordt de inhoud van het akkoord geanalyseerd. Zodra hierover meer bekend is, vullen wij de informatie op onze website aan. Meer informatie vindt u ook op rijksoverheid.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de Brexit, de ontwikkelingen en de voorlopige overeenkomst vindt u op rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit. Meer informatie over het aanvragen van een verblijfsvergunning vindt u op ind.nl/brexit.