Ik ben Brits en woon en werk al in Nederland. Wat betekent de Brexit voor mij?

Heeft u een Brits paspoort en wilt u in Nederland blijven wonen en werken? Dan verandert er tot en met 31 december 2020 niets voor u. U valt dan onder de regelgeving van de EU.

Wat zijn mijn rechten na de Brexit?

Als u een Brits paspoort heeft dan mag u tijdens de overgangsperiode in Nederland wonen en werken. U heeft dan geen werkvergunning nodig. Dit geldt ook voor uw familieleden als die zelf geen EU-nationaliteit hebben.

Als u in Nederland woont, ontvangt u een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In deze brief nodigt de IND u uit om online een definitieve vergunning aan te vragen voor uw verblijf na de overgangsperiode. Op de site van de IND kunt u hierover meer informatie vinden. Deze informatie is in het Engels. Als uw aanvraag voor een definitieve verblijfsvergunning wordt goedgekeurd, krijgt u een nieuw verblijfsdocument. U heeft geen werkvergunning nodig. Uw nieuwe verblijfsdocument geldt dan weer als bewijs dat u in Nederland mag wonen, werken en studeren na de Brexit.

Meer informatie

Meer informatie over de Brexit, de ontwikkelingen en de voorlopige overeenkomst vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit. Meer informatie over het aanvragen van een verblijfsvergunning vindt u op ind.nl/brexit.