De Brexit heeft gevolgen voor al uw Britse werknemers die in Nederland wonen en werken of dat willen gaan doen.

Uw Britse werknemer woonde en werkte voor 1 januari 2021 in Nederland

Deze werknemer moet een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Dit kan tot en met 30 september 2021. Op de website van de IND vindt uw werknemer meer informatie. Deze informatie is in het Engels.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt uw werknemer een verblijfsdocument. Hij heeft geen werkvergunning nodig om in Nederland te kunnen werken. Zijn verblijfsdocument geldt dan als bewijs hiervoor.

Uw Britse werknemer komt vanaf 1 januari 2021 in Nederland werken

U moet een tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen. Welk document u moet aanvragen hangt af van de functie van uw werknemer en hoelang hij in Nederland blijft.

Als de werknemer ook in Nederland gaat wonen, heeft hij ook een verblijfsvergunning nodig. Op de website van de IND staat hierover meer informatie in het Engels.

Meer informatie

Meer informatie over de Brexit vindt u op rijksoverheid.nl.