Bij ontslag om persoonlijke redenen kunt u misschien een vergoeding bij ontslag krijgen. Het initiatief voor het ontslag moet dan wel bij uw werkgever liggen en het ontslag mag niet uw schuld zijn. Deze vergoeding heet de transitievergoeding. Voor 1 januari 2020 moest u minimaal 2 jaar in dienst zijn geweest, voordat u mogelijk recht had op een transitievergoeding maar deze eis geldt niet meer.