Mijn werkgever gaat failliet of kan mij niet meer betalen

Kan uw werkgever uw loon niet betalen vanwege financiële problemen? Is uw werkgever failliet verklaard, is er surseance van betaling aangevraagd of is de situatie zo ernstig dat er een faillissement dreigt en u ontslagen wordt? In deze situaties kunt u misschien een uitkering wegens betalingsonmacht krijgen.

Dat kan in de volgende situaties:

 • De rechter heeft uw werkgever tijdelijk uitstel van betaling (surseance) gegeven. Daarvoor wijst de rechter een bewindvoerder aan die het financieel beheer overneemt.
 • De rechter verklaart uw werkgever failliet en wijst een curator aan die het financieel beheer overneemt.
 • Uw werkgever kan niet meer uit de financiële problemen komen. Hij krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen. Dit heet een schuldsaneringsregeling.
 • Een andere situatie waarbij uw werkgever u blijvend geen loon meer betaalt. Bijvoorbeeld als hij is verdwenen en voor u onbereikbaar is. Alle onderstaande voorwaarden moeten dan wel voor u gelden:
  • Uw loon had al betaald moeten zijn maar u heeft geen loon ontvangen.
  • Er is geen uitzicht op volgende loonbetalingen.
  • Uw collega’s zitten in dezelfde situatie.
  • Alle schuldeisers worden ook niet meer betaald, zoals leveranciers en de verhuurder.
  • Het bedrijf is gesloten en er wordt niet meer doorgewerkt. Alle bedrijfsactiviteiten zijn gestopt.
 • U bent ontslagen toen de werkgever al in financiële problemen zat. Hierbij geldt het volgende:
  • De situatie werd daarna zo ernstig dat de werkgever zijn werknemers en schuldeisers niet meer kon betalen.
  • U heeft nog loon van uw werkgever tegoed.

Ga in al deze gevallen eerst op zoek naar ander werk, ook als u nog niet bent ontslagen. Wat u daarna moet doen, hangt af van of de rechter al uitspraak heeft gedaan over de situatie van uw werkgever.