Mijn werkgever gaat failliet of kan mij niet meer betalen

Als uw werkgever failliet gaat of u niet meer kan betalen, dan kunt u een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen. Als wij weten van het faillissement, dan nemen wij vaak al zelf contact op. Anders kunt u ons zelf bellen. Hieronder staan de situaties waarin u de uitkering kunt aanvragen.

1. Er is sprake van faillissement, uitstel van betaling of schuldsanering

De rechter heeft een van de volgende uitspraken gedaan:

  • Uw werkgever krijgt uitstel van betaling (surseance).
  • Uw werkgever is failliet verklaard.
  • Uw werkgever krijgt een schuldsaneringsregeling. 
Een bewindvoerder of curator informeert u hierover.

2. Er is een andere situatie waardoor u niet betaald krijgt

Uw werkgever betaalt u geen loon meer. Bijvoorbeeld omdat hij verdwenen is. Daarvoor geldt:

  • Het bedrijf is gesloten en er wordt niet meer doorgewerkt. Alle bedrijfsactiviteiten zijn definitief gestopt.
  • Er is ook geen uitzicht op volgende loonbetalingen.
  • Uw collega’s zitten in dezelfde situatie.
  • Alle schuldeisers worden ook niet meer betaald, zoals leveranciers en de verhuurder.

Stuur uw werkgever eerst een aangetekende brief waarin u vraagt om alsnog te betalen.

3. U bent ontslagen tijdens financiële problemen

U werd ontslagen toen uw werkgever al financiële problemen had. Daarna kon hij zijn werknemers en schuldeisers niet meer betalen. U heeft nog bedragen van uw werkgever tegoed.