Mijn werkgever gaat failliet of kan mij niet meer betalen

Wat kan ik vergoed krijgen?

Is duidelijk dat u recht heeft op een uitkering wegens betalingsonmacht? Dan krijgt u zo snel mogelijk een voorschot van wat u nog tegoed heeft van uw (ex-)werkgever. Wij betalen u dan het volgende:

  • Het loon dat u nog tegoed heeft over maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Bijvoorbeeld achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, het bedrag dat u in deze periode heeft opgebouwd voor een dertiende maand, atv/adv-dagen.
  • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Was u op 1 januari 1999 minimaal 1 jaar in dienst bij uw werkgever en was u toen 45 jaar of ouder? Dan geldt voor u mogelijk een langere opzegtermijn.
  • Over maximaal 1 jaar voor het einde van het dienstverband: uw vakantiegeld, vakantiedagen, niet afgedragen pensioenpremies en bijdragen aan het tijdspaarfonds. Van atv-dagen en duurzame inzetbaarheid die via het tijdspaarfonds worden betaald, betalen wij maximaal 13 weken.

Let op: was uw loon hoger dan het maximumdagloon? Wij betalen u dan maximaal 150% van het maximumdagloon.

Uitkering wegens betalingsonmacht

Naast het bedrag dat u van uw werkgever tegoed heeft, ontvangt u van ons een uitkering wegens betalingsonmacht. Wij betalen uw uitkering als u de ‘Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever’ heeft opgestuurd. Dit formulier ontvangt u tijdens de voorlichtingsbijeenkomst of online. Met dit formulier geeft u uw inkomsten aan ons door. Ook als u geen inkomsten heeft, moet u deze Inkomstenopgave maandelijks invullen en naar ons opsturen.

U ontvangt een betaalspecificatie

Als wij uw uitkering aan u hebben overgemaakt, ontvangt u een betaalspecificatie. Deze vindt u op Mijn UWV. U heeft een DigiD nodig om in te loggen.

Let op: als wij uw uitkering hebben betaald, duurt het meestal nog 3 dagen voordat het bedrag op uw rekening staat.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen of heeft u een andere wijziging tijdens uw uitkering wegens betalingsonmacht? U kunt dit doorgeven op het formulier 'Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever'. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Het telefoonnummer vindt u op Service & contact.