Mijn werkgever gaat failliet of kan mij niet meer betalen

Hieruit bestaat de uitkering wegens betalingsonmacht

De uitkering wegens betalingsonmacht bestaat uit 3 delen:

 • Een voorschot van de bedragen die u nog tegoed heeft van uw werkgever, zoals:
  • achterstallig loon
  • overuren
  • onkostenvergoeding
  • opgebouwde 13e maand
 • Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken. Hiervoor moet u aan het eind van de maand het formulier ‘Inkomstenopgave bij betalingsonmacht werkgever’ opsturen.
 • Een eindafrekening waarin we de definitieve bedragen berekenen. Daarin nemen we ook overige bedragen mee, zoals:
  • vakantiegeld
  • vakantiedagen
  • niet afgedragen pensioenpremies
  • bijdragen aan tijdspaarfonds
  • atv-/adv-dagen

Het kan zijn dat u geen voorschot of loon over de opzegtermijn krijgt. Dat hangt af van uw situatie en van de bedragen die u precies tegoed heeft. U krijgt altijd een eindafrekening.