Mijn werkgever gaat failliet of kan mij niet meer betalen

Blijven werken, werk zoeken en WW bij faillissement

Als de curator dat aan u vraagt, moet u blijven werken totdat uw dienstverband is afgelopen. Wij sturen u een brief waarin staat op welke datum uw dienstverband stopt. Begint u tijdens de opzegtermijn bij een andere werkgever? Dan moet de curator daar toestemming voor geven. U geeft dit aan UWV door op uw Inkomstenopgave.

Na afloop van de opzegtermijn kunt u een WW-uitkering aanvragen als u dan nog (voor een deel) werkloos bent.