Wat is ZIVVER?

  • ZIVVER is een beveiliging die e-mailberichten tussen u en UWV vergrendelt.
  • ZIVVER zorgt ervoor dat vertrouwelijke informatie (zoals informatie over uw gezondheid) veilig wordt verstuurd. Alleen u en de persoon van UWV met wie u mailt, kunnen het bericht lezen. Meer informatie leest u op ZIVVER.eu/nl.