De periode waarin u bezwaar kunt maken heet de bezwaartermijn. De bezwaartermijn is meestal 6 weken. Op het moment dat deze bezwaartermijn voorbij is, start de beslistermijn. Dat is de periode waarin wij alle gegevens verzamelen en onderzoek doen naar uw bezwaar. Na de beoordeling van uw bezwaar ontvangt u van ons een beslissing. Wanneer u deze beslissing op uw bezwaar ontvangt, hangt af van uw situatie:

  • In de meeste gevallen krijgt u onze beslissing binnen 13 weken na het einde van de bezwaartermijn.
  • Gaat het om een medische beoordeling of een beoordeling door de arbeidsdeskundige? Dan krijgt u binnen 17 weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing.
  • Maakt u bezwaar tegen een beslissing of u volgens ons wel of niet ziek bent? Dan krijgt u binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing op het bezwaar.

Als we de beslissing niet op tijd kunnen nemen, dan laten wij u dat weten.