U kunt zich thuis alvast voorbereiden op het gesprek. Bedenk waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat u daarover aan de medewerkers van UWV wilt vertellen of vragen. Heeft u nieuwe informatie of heeft u misschien iets onvoldoende uitgelegd in uw bezwaarschrift? Probeer na te gaan wat volgens u belangrijk kan zijn om aan te vullen tijdens het gesprek.

In de uitnodigingsbrief die u van ons krijgt, staat welke informatie u bij de hand moet hebben tijdens het gesprek. Lees deze brief dus voor het gesprek goed door.