Ik wil dat iemand anders bezwaar voor mij maakt

Wilt u bezwaar maken, maar wilt of kunt u dit niet zelf doen? Dan kunt u iemand anders machtigen om voor u bezwaar te maken. Die persoon is dan uw gemachtigde. Houd er wel rekening mee dat een gemachtigde alleen schriftelijk bezwaar voor u kan maken. Dat kan met een brief of met het formulier Bezwaar maken tegen een beslissing. Online bezwaar maken kunt u alleen zelf.

Belangrijk is dat uw gemachtigde een machtiging met uw bezwaarschrift meestuurt. In deze machtiging schrijft u wie u heeft gemachtigd om het bezwaar namens u in te dienen. Die persoon moet ook het bezwaarschrift ondertekenen.

U hoeft geen machtiging mee te sturen als de persoon een advocaat is of een professionele rechtshulpverlener. Bijvoorbeeld als het iemand is van een rechtsbijstandsverzekering, een rechtswinkel of een vakbond.

Machtigen via een formulier

U kunt het formulier ‘Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV’ invullen. Daarna geeft u het ingevulde en ondertekende formulier aan uw gemachtigde.

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV

Zelf een machtiging schrijven

U kunt er ook voor kiezen om zelf een machtiging te schrijven. Vermeld dan de volgende gegevens:

  • Uw burgerservicenummer.
  • De naam van degene die u machtigt om voor u het bezwaar in te dienen (de gemachtigde).
  • Het postadres van de gemachtigde.
  • Een korte omschrijving van de beslissing waartegen uw gemachtigde bezwaar mag maken. Vermeld daarin ook de datum van de beslissing.
  • Uw handtekening en de datum van ondertekening.