Voordat u bezwaar maakt

Heeft u een brief met een beslissing gekregen van UWV? En bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u ons het beste eerst bellen. Wij kunnen onze beslissing dan uitleggen. Houd er wel rekening mee dat de uiterste datum waarop u een bezwaar kunt indienen gelijk blijft. Bent u het na het gesprek nog steeds niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan online, met een bezwaarformulier of per brief. U kunt niet telefonisch uw bezwaar indienen.

Let op: u kunt alleen bezwaar maken als dat ook in de brief van UWV staat.

Klacht

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld als u niet op tijd wordt teruggebeld of als uw uitkering onregelmatig wordt betaald.