Bezwaar maken tegen een beslissing

Per post bezwaar maken

Als u niet online bezwaar kunt maken, kunt per post bezwaar maken: met een formulier of per brief. U kunt uw bezwaar dan het beste aangetekend versturen. Ook als u het naar ons postbusadres stuurt. Dan kunt u altijd aantonen dat u het op tijd heeft verzonden.

Bezwaar indienen met het formulier

Gebruik de downloadversie van het formulier Bezwaar maken tegen een beslissing. U downloadt dit formulier, vult het in, ondertekent het, en stuurt het per post naar UWV.

Bezwaar indienen per brief

Als u uw bezwaar per brief wilt indienen, vermeld in de brief dan in elk geval:

  • de datum;
  • uw naam adres en telefoonnummer;
  • burgerservicenummer (BSN);
  • de woorden ‘bezwaar’ of ‘ik maak bezwaar’;
  • de beslissing waar u het niet mee eens bent;
  • de datum en het kenmerk van de brief waarin onze beslissing staat. Deze staan boven aan de brief;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing had moeten zijn;
  • maakt u bezwaar tegen een beslissing over uw medische toestand? Zet de medische informatie dan in een aparte bijlage;
  • uw handtekening.

Stuur ook een kopie mee van de beslissing waar u bezwaar tegen maakt. Heeft u nog andere documenten die belangrijk zijn voor uw bezwaar? Stuur deze dan ook mee.

Waar stuur ik mijn bezwaar naartoe?

Hebben wij uw bezwaar ontvangen? Dan hoort u binnen 5 werkdagen van ons. U stuurt uw bezwaar naar de afdeling Bezwaar en Beroep. Het adres van de afdeling staat onderaan in de brief met onze beslissing. Zet op de envelop het woord ‘bezwaar’.

Medische gegevens bij uw bezwaar?

Heeft u medische redenen voor uw bezwaar? Deze kunt u het beste apart in een bijlage meesturen. Als uw (ex-)werkgever een kopie van uw bezwaar ontvangt krijgt hij deze bijlage niet. Maakt u bezwaar tegen een medische beslissing? Dan kunnen wij u opnieuw laten onderzoeken door een UWV-arts of een arbeidsdeskundige. U krijgt dan een uitnodiging voor een nieuw onderzoek.