Bezwaar maken tegen een beslissing

Online bezwaar maken

U kunt direct online bezwaar maken. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Online bezwaar maken kan alleen als u zelf bezwaar maakt. Een gemachtigde kan niet online bezwaar maken.

Als u niet online bezwaar kunt maken

Kunt u niet online bezwaar maken? U kunt ook bezwaar maken via de downloadversie van het formulier ‘Bezwaar maken tegen een beslissing’ of met een brief. Meer informatie over bezwaar maken per post leest u bij Per post bezwaar maken.