Bezwaar maken tegen een beslissing

Online bezwaar maken

U kunt direct online bezwaar maken. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Online bezwaar maken kan alleen als u zelf bezwaar maakt. Een gemachtigde kan niet online bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen een beslissing

Bezwaar maken met bezwaarformulier

Als u niet online bezwaar kunt maken, kunt u het formulier Bezwaar maken tegen een beslissing gebruiken. U downloadt het formulier, vult het in, ondertekent het, en u stuurt het per post naar UWV.

Bezwaar maken per brief

Als u niet online bezwaar kunt maken en u uw bezwaar per brief wilt indienen, dan moet u in de brief een aantal zaken vermelden. Zet in uw bezwaarschrift dan in elk geval:

  • de datum;
  • uw naam adres en telefoonnummer;
  • burgerservicenummer (BSN);
  • de woorden ‘bezwaarschrift’ of ‘ik maak bezwaar’;
  • de beslissing waar u het niet mee eens bent;
  • de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat. Deze staan boven aan de brief;
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing had moeten zijn;
  • maakt u bezwaar tegen een beslissing over uw medische toestand? Zet de medische informatie dan in een aparte bijlage;
  • uw handtekening.

Stuur ook een kopie mee van de beslissing waar u bezwaar tegen maakt. Heeft u nog andere documenten die belangrijk zijn voor uw bezwaar? Stuur deze dan ook mee.

Medische gegevens bij uw bezwaarschrift?

Heeft u medische redenen voor uw bezwaarschrift? Deze kunt u het beste apart in een bijlage meesturen. Als uw (ex-)werkgever een kopie van uw bezwaarschrift ontvangt krijgt hij deze bijlage niet.

Maakt u bezwaar tegen een medische beslissing? Dan kunnen wij u opnieuw laten onderzoeken door een UWV-arts of een arbeidsdeskundige. U krijgt dan een uitnodiging voor een nieuw onderzoek.

Waar stuur ik mijn bezwaarschrift naar toe?

U kunt uw bezwaarschrift het beste aangetekend versturen. Dan kunt u altijd bewijzen dat u het op tijd heeft verstuurd. Hebben wij uw bezwaar ontvangen? Dan hoort u binnen 5 werkdagen van ons.

U stuurt uw bezwaarschrift naar de afdeling Bezwaar en Beroep. Het adres van de afdeling staat in de brief met onze beslissing. Zet op de envelop het woord bezwaarschrift.

Heeft u uw beslissing via de Werkmap ontvangen? En wilt u bezwaar maken via een brief? Dan stuurt u uw bezwaarschrift naar het dichtstbijzijnde regiokantoor van UWV. Een volledig overzicht vindt u op Adressen UWV-kantoren.