Bezwaar maken tegen een beslissing

Ik heb meer tijd nodig om bezwaar te maken

Heeft u meer tijd nodig om een bezwaarschrift te versturen? Bijvoorbeeld omdat u nog niet alle informatie heeft verzameld. Of omdat u nog met iemand wilt overleggen. Dan kunt u een voorlopig (pro forma) bezwaarschrift indienen.

In een voorlopig bezwaarschrift zet u alle gegevens, behalve waarom u bezwaar maakt. U zet in het voorlopige bezwaar dat u de redenen zo snel mogelijk opstuurt. Daarna hoort u van ons wanneer u de redenen uiterlijk moet insturen.