Bezwaar maken tegen een beslissing

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van UWV? Dat kan online of per post.

Als u bezwaar maakt, houd er dan rekening mee dat een beslissing geldig blijft zolang er geen uitslag is op uw bezwaar.

Let op: U kunt alleen bezwaar maken als dat ook in de beslissing van UWV staat. Tegen een beslissing van UWV over een ontslagaanvraag kunt u geen bezwaar maken.

Per post bezwaar maken