Mijn bezwaar is ingediend

Welke informatie over mijn bezwaar krijgt mijn (ex-)werkgever?

Medische gegevens

UWV kan uw (ex-)werkgever bij uw bezwaarzaak betrekken. Vraagt uw werkgever daarvoor uw medische gegevens op? Dan geven wij die alleen als u dat goed vindt. Daarom is het belangrijk dat u uw medische gegevens niet in het bezwaarschrift zelf zet. U kunt deze in een aparte bijlage meesturen.
Een advocaat of arts van uw werkgever mag uw medische gegevens wel inzien. Ook zonder uw toestemming. Maar zij mogen de informatie niet bespreken met uw werkgever.

Medisch gedeelte van een hoorzitting

Uw (ex-)werkgever mag het deel van de hoorzitting dat gaat over uw medische situatie alleen bijwonen als u daar toestemming voor geeft. Stuurt uw (ex-)werkgever een arts of advocaat? Dan mogen zij het medische gedeelte van de hoorzitting wel bijwonen. Dit kan ook zonder uw toestemming. Zij mogen de informatie over uw medische situatie niet met uw (ex-)werkgever bespreken.

Uw (ex-)werkgever kan bezwaar maken tegen een beslissing over uw medische situatie. U ontvangt dan informatie over het bezwaar van uw werkgever.