Mijn bezwaar is ingediend

Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij bekijken de eerder genomen beslissing dan opnieuw. Dit doet een andere medewerker van UWV dan de medewerker die de beslissing heeft genomen.

Hoe wordt mijn bezwaar behandeld?

De medewerker van UWV verzamelt alle gegevens die nodig zijn voor de bezwaarprocedure en bekijkt uw dossier. Hij kijkt dan naar de reden van uw bezwaar. En hij kijkt of de beslissing is genomen op basis van de juiste informatie. Hij gaat ook na of de procedures goed zijn gevolgd. Hierna volgen verschillende stappen.