De beslissing op mijn bezwaar

Hoe krijg ik geld tijdens de bezwaarprocedure?

Komt u in geldnood tijdens de bezwaarprocedure? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente. Dit kan via werk.nl.

Voorlopige voorziening

Heeft u geen recht op een bijstandsuitkering? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. U krijgt dan bijvoorbeeld een gedeeltelijk voorschot van UWV tot de uitslag van uw bezwaar bekend is. De rechter houdt bij de beoordeling hiervan rekening met uw financiële situatie. Ook bekijkt hij hoe groot de kans is dat u gelijk krijgt. Houd er wel rekening mee dat een voorschot altijd verrekend of terugbetaald moet worden.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een verzoekschrift naar de voorzieningenrechter van de rechtbank. Vraagt u een voorlopige voorziening aan? Dan betaalt u daar € 44 griffierechten voor. De griffier stuurt u hiervoor een rekening. Als u deze niet betaalt, is de kans groot dat uw zaak niet wordt behandeld.