Adressen voor post

Postadressen voor bezwaar en beroep

Online bezwaar maken of in beroep gaan

Als u snel online bezwaar wilt maken of in beroep wilt gaan, heeft u uw DigiD nodig

Bezwaar maken tegen een beslissing
In beroep als uw bezwaar is afgewezen

Is uw bezwaarschrift afgewezen? Dan kunt u tegen de beslissing in beroep gaan. Om in beroep te gaan, stuurt u een beroepschrift naar de sector Bestuursrecht van de rechtbank. Het adres vindt u in de brief met de beslissing over uw bezwaar. U kunt ook online in beroep gaan op www.rechtspraak.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.