Adressen voor post

Medische gegevens versturen

Hebben wij u gevraagd om medische gegevens op te sturen, bijvoorbeeld omdat de verzekeringsarts meer informatie nodig heeft over uw gezondheid? Dan hangt het af van uw uitkering waar u die gegevens naartoe stuurt. 

Verstuur uw medische gegevens altijd in een gesloten envelop. Schrijf op de envelop ‘medisch geheim’. 

WIA-uitkering (WGA of IVA) 
UWV
Postbus 69254
1060 CH Amsterdam 

Wajong-uitkering 
UWV Wajong
Postbus 244
1000 AE Amsterdam 

WAO- of WAZ-uitkering 
UWV Afdeling Sociaal Medische Zaken
Postbus 11112
9700 CC Groningen 

Let op: Heeft u een WAO- of WAZ-uitkering en woont u in het buitenland? Dan verstuurt u uw medische gegevens naar een van de adressen voor internationale post.