Adressen voor post

Medische gegevens versturen

Moet u medische gegevens versturen, bijvoorbeeld omdat uw gezondheid is veranderd? Dan hangt het af van uw uitkering hoe u die gegevens verstuurt.

Heeft u een formulier ontvangen dat u moet terugsturen naar de arts of arbeidsdeskundige van UWV? U vindt het adres op het formulier.