Waar ben ik verzekerd als ik ga werken?

Gaat u in Nederland werken en komt u uit een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan bent u meestal ook in Nederland verzekerd. De landen van de EU, de EER en Zwitserland hebben namelijk afspraken gemaakt over werken en sociale verzekeringen.

Verdragslanden

Nederland heeft niet alleen afspraken met de EU/EER-landen en Zwitserland, maar ook met landen daarbuiten. Dit noemen we de verdragslanden. Komt u uit een verdragsland, dan gelden voor u meestal de afspraken die in het verdrag staan.

Niet-verdragslanden

Er is ook een groep landen waar Nederland geen afspraken mee heeft, dit zijn de niet-verdragslanden. Waar u verzekerd bent en waar u een uitkering kunt aanvragen, hangt dan af van uw specifieke situatie.

Welke afspraken gelden voor mij?

Waar u vandaan komt, bepaalt dus welke afspraken (verdragen) voor u gelden. En dat bepaalt waar u bent verzekerd: in Nederland of in uw land van herkomst. Daarbij is van belang of u voor een Nederlandse werkgever of een buitenlandse werkgever werkt. En ook of u in Nederland woont of verblijft. Er kunnen andere regels gelden.