Als u ziek wordt, gelden de regels van het land waar u verzekerd bent. Informeer bij uw werkgever wat u moet doen.

U heeft geen recht op een Ziektewet-uitkering uit Nederland.

Bij wie meldt u zich ziek?

U meldt zich altijd ziek bij uw werkgever. Als u in Nederland woont, meldt u zich ook ziek bij UWV. U doet dit uiterlijk op de tweede ziektedag via UWV Telefoon Werknemers. UWV controleert uw situatie en geeft de gegevens door aan uw werkgever of de buitenlandse uitkeringsorganisatie.

Let op: Als u in Nederland woont en werkt, kunt u bij ziekte niet altijd een uitkering uit een ander land ontvangen. Dit kan alleen als met dit land afspraken zijn gemaakt. Informeer bij de uitkeringsorganisatie van het land waar u verzekerd bent wat de afspraken zijn.