Als u ziek wordt, gelden de regels van het land waar u verzekerd bent. Informeer bij uw werkgever wat u moet doen.

U heeft geen recht op een Ziektewet-uitkering uit Nederland.

Bij wie meldt u zicht ziek?

U meldt zich ziek bij uw werkgever.

Let op: Werkt u langer dan 6 maanden in Nederland? Dan bent u misschien ten onrechte niet in Nederland verzekerd. Neem in dat geval contact op met de Belasting Telefoon Buitenland.