Ik word arbeidsongeschikt en werkte in Nederland

Ik ben verzekerd in een niet-verdragsland

Als u arbeidsongeschikt wordt, gelden de regels van het land waar u bent verzekerd. U heeft geen recht op een WIA-uitkering uit Nederland.