Ik word werkloos en werk in het buitenland

Niet verzekerd in Nederland

Ik werk in een EU/EER-land of Zwitserland

Werkt u in een EU/EER-land of Zwitserland? Dan gelden de regels van het land waar u werkt als u werkloos wordt. Het hangt van uw situatie af waar u de werkloosheidsuitkering aanvraagt.

Ik woonde tijdens mijn werk in Nederland

Als u 1 of meer keren per week reisde tussen uw woon- en werkland, bent u grensarbeider.

  • Wordt u als grensarbeider helemaal werkloos? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen in Nederland.
  • Blijft u voor een deel als grensarbeider werken in uw werkland? Dan vraagt u een werkloosheidsuitkering in uw werkland aan.

Reisde u minder dan 1 keer per week tussen uw woon- en werkland? Vraag dan binnen 7 dagen een WW-uitkering aan bij UWV.

Ik keer niet direct terug naar Nederland

Keert u niet direct terug naar Nederland, maar blijft u langer in uw werkland waar u verzekerd bent? Vraag dan zo snel mogelijk een uitkering aan bij de uitkeringsorganisatie in uw werkland. Om te beoordelen of u een uitkering kunt krijgen, telt de buitenlandse uitkeringsorganisatie de verzekerde periodes in een ander land op bij de verzekerde periodes in het land waar u uw aanvraag doet.

U heeft daarvoor ‘Formulier E301/PD U1 nodig’. Dit formulier vraagt u aan bij UWV en bij de uitkeringsorganisaties van de andere landen waar u gewerkt heeft. Heeft u dit formulier niet? In dat geval vraagt de buitenlandse uitkeringsorganisatie deze gegevens op bij de uitkeringsorganisaties in de landen waar u gewerkt heeft. Als u later toch terugkeert naar Nederland, kunt u in Nederland eventueel een WW-uitkering krijgen. De duur van uw buitenlandse werkloosheidsuitkering wordt afgetrokken van de duur van uw Nederlandse uitkering.

Ik blijf gedeeltelijk werken of mijn contract is tijdelijk stopgezet

Blijft u gedeeltelijk werken in uw werkland? Of wordt uw arbeidscontract tijdelijk stopgezet door onvoorziene omstandigheden zoals brand, vorst of economische teruggang? Dan vraagt u een werkloosheidsuitkering in uw werkland aan.

Ik woonde tijdens mijn werk niet in Nederland

Woonde u niet in Nederland tijdens uw werk in een ander EU/EER-land of Zwitserland? En was u in uw werkland verzekerd? Dan vraagt u een werkloosheidsuitkering aan in dat land.

Ontvangt u een buitenlandse werkloosheidsuitkering en verhuist u na het ontslag naar Nederland? Dan kunt u de buitenlandse uitkeringsorganisatie vragen of u de uitkering naar Nederland mag exporteren. Mag u de uitkering niet exporteren? Dan moet u eerst in Nederland werken voordat u een WW-uitkering van UWV kunt krijgen. Wordt u na uw werk in Nederland weer werkloos? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV. De periodes die u in andere landen werkte, worden opgeteld bij de gewerkte periodes in Nederland.

Verhuist u tijdens uw arbeidsovereenkomst naar Nederland om uw partner te volgen? Dan heeft u misschien recht op een WW-uitkering. U kunt contact opnemen met UWV Telefoon Werknemers om uw situatie uit te leggen. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen. Heeft u voorheen ook in andere EU/EER-landen of Zwitserland gewerkt? Dan heeft u vanuit die landen mogelijk een ‘Formulier E301/PDU1’ nodig. Hierop staan namelijk de periodes die u in elk land verzekerd was. Met dit formulier kan de uitkeringsorganisatie van het land sneller vaststellen of u een uitkering kunt krijgen. Heeft u het formulier niet? Dan kan de uitkeringsorganisatie van dat land met de andere landen contact opnemen.