Ik word werkloos en werk in het buitenland

Niet verzekerd in Nederland

Ik werk in een EU/EER-land of Zwitserland

Als u in een EU/EER-land of Zwitserland werkt, gelden de regels van het land waar u werkt als u werkloos wordt. Het is dan belangrijk of u tijdens uw werk in Nederland woonde of in een ander EU/EER-land of Zwitserland.

Ik woonde tijdens mijn werk in Nederland

Als u 1 of meer keren per week reisde tussen uw woon- en werkland, bent u grensarbeider. In dat geval kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen in Nederland.

Reisde u minder dan 1 keer per week tussen uw woon- en werkland? Vraag dan binnen 7 dagen een WW-uitkering aan bij UWV.

Ik keer niet direct terug naar Nederland

Keert u niet direct terug naar Nederland, maar blijft u langer in uw werkland waar u verzekerd bent? Meld u dan zo snel mogelijk bij de uitkeringsorganisatie in uw werkland. Bij deze organisatie vraagt u een uitkering aan. Om te beoordelen of u een uitkering kunt krijgen, telt de buitenlandse uitkeringsorganisatie de verzekerde periodes in een ander land op bij de verzekerde periodes in het land waar u uw aanvraag doet.

U heeft daarvoor Formulier E301/PD U1 nodig. Dit formulier vraagt u aan bij de uitkeringsorganisaties van de andere landen waar u gewerkt heeft. In Nederland vraagt u dit formulier bij ons aan via Aanvragen formulier E301/PD U1. Heeft u dit formulier niet? In dat geval vraagt de buitenlandse uitkeringsorganisatie deze gegevens op bij de uitkeringsorganisaties in de landen waar u gewerkt heeft. Als u later toch terugkeert naar Nederland, kunt u in Nederland eventueel een WW-uitkering krijgen. De duur van uw buitenlandse werkloosheidsuitkering wordt afgetrokken van de duur van uw Nederlandse uitkering.

Ik blijf gedeeltelijk werken of mijn contract is tijdelijk stopgezet

Blijft u gedeeltelijk werken in uw werkland? Of wordt uw arbeidscontract tijdelijk stopgezet door onvoorziene omstandigheden zoals brand, vorst of economische teruggang? Dan vraagt u een werkloosheidsuitkering in uw werkland aan.

Ik woonde tijdens mijn werk in een ander EU/EER-land of Zwitserland

Als u in uw werkland verzekerd bent, gelden voor u de regels voor de sociale zekerheid van dat land. Heeft u in EU/EER-landen of Zwitserland gewerkt waar u niet bent verzekerd? Dan heeft u vanuit die landen Formulier E301/PD U1 nodig. Hierop staan namelijk de periodes die u in elk land verzekerd was. Met dit formulier kan de uitkeringsorganisatie van het land sneller vaststellen of u een uitkering kunt krijgen. Als u het formulier niet heeft, kan de uitkeringsorganisatie van dat land met de andere landen contact opnemen.

Verhuist u na het ontslag naar Nederland? In dat geval moet u eerst in Nederland werken voordat u recht kunt hebben op een Nederlandse WW-uitkering. Wordt u na uw werk in Nederland weer werkloos? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV. De periodes die u in andere landen werkte, worden opgeteld bij de gewerkte periodes in Nederland.
Verhuist u tijdens uw arbeidsovereenkomst naar Nederland om uw partner te volgen? Dan heeft u misschien recht op een WW-uitkering. U kunt contact opnemen met UWV Telefoon Werknemers om uw situatie uit te leggen. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan beter helpen.